Ta'anga

Afo 'o e longonoa

Ma’a Salome Finau Lolo ä e tolutolu mei tu’a-fonua Mo e tulutulu na he fala-taka He kuo toe kafa e kofe-ne-foa Pea ongona e afo ‘o e longonoa Tu’u ‘o tali e lï-fuka ‘o e kuohili Ke fanguna ha loto kei po’uli Ke hiva ‘i he afo ne mei puli Pea toe hele e kofe-teu-li’aki Kau’aki mai ki he paenga-‘ilo ‘O tafi ho aveave, ko e mälö Olo ho’o tupe, ko e tauvavalo Tü ho’o kofe, ki he taumama’o Lama ho hala, telia ha fakapö Puke hake ho loto, ki he taukapo Muia e fou’anga kei manakoa Tu’u-matafala he ‘otu haohaoa Lönuku mai e kau tau-fe-‘ulu-ngaki Ke momoi e kofe ni mo hono langi Ngana mo e ta’ahine ‘o loto-Ha’apai “Ko ena ‘eku tama,” si’ene tali Hiki ho le’o si’i kolo tupu’a Kuo toe säuni e kofe-ne-foa ‘Ilo ‘e he a’u ‘eku ‘anaua Si’i fonua-tanu he ‘api ko Maka »

Feofaaki-he-Tuku Lelei

maa Feofaaki-a-kakau Finau Siete Ofa kuo ongosia he kakau Ki he utu na mätuu kae mauku Ki he afo kuo puli kae kei ongo Ki he ongo kuo longo i he loloto Ki he loto kuo lofia he fala tatoka Ki he tokaanga teeki lava kalofia Siete Ofa kuo tüuta pea ongona Heka he maahi pea lafi he matua Mateaki hoto hala ni hopohopokia Kuo fotu mooni e fuu maka toaia Ke fakafeao ki he toa ne fakaamua O e Lausii, mo e Fatafata-mäfana Siete Ofa kuo lave ongongofua He fuu heilala e api ko Maka Tähuli ke lau hano fakamanatua O e fofonga ne fungani hono tala O e loto ne maalaala hono hala Mo e moui ne malu hono Ana Siete Ofa, ongongataa he fepaki Hala e vavä mo hono ngaahi hai Faunga e loloto, lilo o e moana Fataki e fonua, mo e eseni e lala Sivi o e atamai, kuo u lavai Kau he pue a e kau mafi lalahi Tau: Siete Ofa, kuo ongoongo-lelei Ko hoto manava kuo fua-lelei Pea kamata ke u fusiaki tapuaki O tuamelie ke kau he Tuku lelei All rights reserved © Jione Havea Me 23, 1998 »

Ofa Ongosia

Manatu a Ofa Mila Siete Ofa ni kakapa ki he loloto na Fou hua fofonga mo e Leo fononga Ki he funga e Töa hoto mäfanaanga Ete veili moui ia, fuu laulötaha; Te u silai ho täkai ki he amui na Moo fofonga kei Ata hoto manava Mate-sii na ko hono taipe ai pë E mävae tangitangi he fatu e faë; Sio fötunga kuo fetëleni mo e ata Unga he ofaanga lata ho Epenisa; Ete ike kuo longo, kae kei ongo Hangë ha Häunga maumau-loto Iseisa sii fua-ulu kuo motu ua Hangë ha mafu kuo mahuohua Ke fakalanuaki e fala kuo fofola Mo fakamau e foi ongo kuo hela Toki vete ä e he au siete tupua Kuo liu-funga e mäolunga-tapua Lelei ä mo koe ke muomua atu O teuteu hatau nofoanga malu Puipui hono Fata mo sio pikilau Kuo ke alu, kae tulutulu hono tau Laukau kitaua he kuo tä hono lau Heete kumete fua fatongia he lotu Akenga manatu sii pilikimi ongosia Kafu he kilikili mei he otu Pilitänia Pea hiki hota hingoa i hono tohi noa Ke fakailonga kuo fetaiaki hotau hua Pea kei maumauluta eta fakaaungafa Fakamelie e ongosia siete manatu ofa »

Sioto Naa Kakala

Maa Tevita Vaiola Finau Lïpoi e kakala pea ne taka O manongi he Vakatälata Ke tali e hake mei he fasi Mo tohi ha kupesi i Maka Pea noo ha ama mänava He ko e Naa a e Mateaki Ike kei ata he otu kaveinga Naa ne amusi ha fuifui tama Fetaiaki mo e afu e longonoa Ke fakaola ai hoto kuonga Ete fau kuo hoko silika Hono tuuanga kei alaha Lö tatau e taka ene filo Hangë ha lave a ha poto Pe ha fetuu kuo toe hopo Ke liuaki e langi kakato A Malomaloaa fakaaoao Kuo ne fakakafu ho loto Emalata hapai e hono nima Fefine fakafeao e he Sekina Hangë ko e kongakau Kitione Poto he anga pea fai tangane Siono mafu mahuohua ofa Naa kakala i hono hingoa Tau: Fakatüuta e he kätaki Fusi fuka he fonua lelei Fakanaa e vai mo e afi Tuketuke o Talafungani All rights reserved Jione Havea Januali 17, 1998 »

Tautoe a e Kehe

{utther} Lalamaho fofonga telia e fakaehau Lalaka ho nima he fouanga toputapu Lango tutulu, fakaafea e tomui-he-lau Fakaheka tau pea paki ke tau-kei-kau; Kuo liaki atu kotoa emau fakaanau Fonua tanu ki he taeiloa, toki fakaau. Inuhe nifo nae fuofua fakatapua He aho ne tapu, pea toe fakangofua Oua naa veteki fakaaungafa moui Telia naa monuka e loto kuo leaaki Tuketuke ke hiki e uma sii taepapae Hota ngafa kuo tongi ke tuku-i-mate. »