‘Eiki ko e ‘Ofa ‘a‘au

Himi 114.

Tune: Good Night C in S #586 (also Tune: Look and Live. I’ve a message from the Lord, Hallelujah A. Ogden)

'Eiki ko e 'ofa 'a'au, ko e moana loloto;
Pea ngalo hifo ki ai,  'Eku ngaahi angahia;
Pea kuo 'ufi'ufi ,'Eku kovi kotoa pē

Ko e ta’ata’a ‘o Sisu, Ko ‘emau fufulu’anga;
‘Oku kalangaekina, Ko e ma’a’anga ia:
Pea ‘ata’ataina, Ki mamani kotoa pe

Pea u hopo ‘ihe tui,Ki he moana ko ‘eni;
Ko ‘eku mālōlō’anga, Mo e ‘amanaki lelei:
Mo e fiefia’anga ‘Oku ou ‘ilo ‘i heni.

‘I he tau’i au ‘e heli, Pea u hanga hake leva:
Ki he fatafata lelei, ‘O hoku Fakamo’ui:
Pea teu ongo’i leva, ‘Oku ne taukapo’i au.

Kapau ‘e ngalo hifo au, ‘i he ngaahi peau lahi;
Pea mole ‘iate au, ‘A ‘eku ngaahi tokoni:
Ka ‘e ma’u pe ‘eku tui, ‘E Tamai, kiate koe

'I he vaivai hoku sino, pea vaivai mo e loto
'E poupou 'e he taulani, hoku laumālie holi
Pea u ongo'i ‘o 'ilo, 'a e 'ofa ta'engata

Brought to you by the students of Tupou College (Toloa)

The wonders of redeeming love our highest thoughts exceed

Roswell F. Cottrell

The wonders of redeeming love
Our highest thoughts exceed;
The Son of God comes from above,
For sinful man to bleed.

He gives himself, his life, his all,
A sinless sacrifice,
For man he drains the cup of gall,
For man the Maker dies.

And now before his Father's face
His precious blood he pleads;
For those who seek the throne of grace
His love still intercedes.